Digital Marketing Internet Marketing
10 9.5 998 (c) by

Trang

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

QUY TẮC KHI TRỞ THÀNH SÊP

Lãnh đạo nghĩa là thường xuyên liên hệ với mọi người trong tổ chức. Làm thế nào để lãnh đạo tổ chức hiệu quả? Một nhà lãnh đạo giỏi thì cần phải có Kiến thức? tất nhiên rồi. 

QUY-TAC-TRO-THANH-SEP

Ngoài ra họ cần có những phẩm chất, kỹ năng khác nữa. Chúng ta cùng tham khảo slide sau nhé:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét