Digital Marketing Internet Marketing
10 9.5 998 (c) by

Trang

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Tối ưu banner quảng cáo trên Facebook

 facebook-image
Khi tiến hành quảng cáo Facebook bạn sẽ phải upload ảnh banner lên. Quảng cáo Facebook có quy định về kích thước, giới hạn upload ảnh để tối ưu hiệu quả quảng cáo. Việc này rất quan trọng trong việc thu hút người dùng cũng như làm đẹp cho Profile và Fan Page của bạn. 
Sau đây digitalmarketing.inet.vn xin cung cấp cho bạn một số khung chuẩn trên Facebook:

1. Hình ảnh:


Profile: 180x540px
Custom tab: 520xUnlimited
Slide Show: 520xUnlimited
Uploading Images: 2048x2048px
Thumbnail: 90x90px
Ad Picture: 80x110px

2. Video:

+ Size 1024 Mb
+ Lenght up to: 20 Min
Status Charaters: Max 5000 charaters

3. Ad Charaters:

+ Title: 25 charaters
+ Body: 135 charaters

4. Timeline cover: 851x315px

Đây là những kích thước mình thu nhặt được trên facebook. Bạn có thể tham khảo để có thể vận dụng và sáng tạo thêm để đạt được một trang Fanpage thực sự đẹp mắt và thu hút.
cover

5. Application icons for timeline view
 
Đây là những [icon] được trình bày trên trang fanpage của FB timeline. Nếu hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn này, icon sẽ được resized và converted lại.
Width: 111px
Height: 74px
Maximum file size: 5MB

6.Facebook application favicon size


Đây là biểu tượng nhỏ được hiển thị ở phía bên tay trái của nguồn cấp dữ liệu tin tức của bạn, chỗ hiển thị các ứng dụng mà bạn sử dụng.
Width: 16px
Height: 16px

7.Facebook milestone picture size

Đây là kích thước mà bạn sử dụng cho các hình ảnh sự kiện quan trọng. Đây cũng là kích thước cho bài viết được gắn dấu sao. Các hình ảnh trong bài viết sẽ được thu nhỏ lại cho phù hợp, nếu nó vượt quá kích thước.
Width: 843 pixels
Height: 403 pixels

8. Profile picture for timeline pages (avatar)

Kích thước Profile picture này là size cập nhật mới nhất cho timeline Chiều rộng và cao đều là 180px và nó sẽ tự động được thu nhỏ lại trong các comments như kích thước dưới đây :
Width: 32px
Height: 32px

Cái này cực kỳ quan trọng để chọn một bức ảnh có thể thu nhỏ từ profile picture để có thể hiển thị đẹp mắt cạnh các bài posts. Tốt nhất là chọn logo.

9.Thumbnail

Hình ảnh được hiển thị kế bên link khi bạn like hoặc share.
Width: 90px
Height: 90px

10. Uploaded images

Kích thước tối đa của ảnh mà bạn muốn upload lên Facebook.
Width: 2048px
Height: 2048px

11. Pinned post picture size

Width: 403px
Height: 403px

12. Pictures displayed in Facebook

Kích thước ảnh lớn nhất khi chiếu theo dạng slide.
Width: 960px
Height: 720px

1 nhận xét: