Digital Marketing Internet Marketing
10 9.5 998 (c) by

Trang

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Quy trình SOSTAC để lên kế hoạch Digital Marketing

Để lên một bản kế hoạch Internet marketing không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều có thể làm ngay và đạt hiệu quả. Ngày hôm nay digitalmarketing.inet.vn sẽ chia sẻ với các bạn một số công cụ hỗ trợ các bạn có thể tự mình lên một bản kế hoạch Digital Marketing hoàn hảo.

Sử dụng quy trình SOSTAC® để lên kế hoạch Digital Marketing tổng thế: 
Quy trình SOSTAC® được phát triển bởi Paul Smith bao gồm 6 bước cơ bản:
 •         Situation: where are we now?  --> Bạn đang ở đâu?
 •         Objectives: where do we want to be? --> Bạn muốn mình tới đâu?
 •         Strategy: how do we get there? --> Bạn tới đó bằng cách nào?
 •         Tactics: how exactly do we get there? --> Chính xác bạn sẽ làm như thế nào?
 •         Action: what is our plan? --> Kế hoạch của bạn là gì?
 •         Control: did we get there? --> Bạn đã tới nơi chưa?
 Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Quy trình SOSTAC® tại đây hoặc tham khảo Infographic bên dưới:
quy-trinh-digital-marketing-01

Phần khó nhằn mà các bạn thường gặp có lẽ nằm ở phần Strategy và Tactics. Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo tiếp RACE Framework được SmartInsights phát triển trên quy trình SOSTAC® với những nội dung cơ bản sau:
 •         Key digital strategies: How do we want to grow our online business? (Phát triển việc kinh doanh online theo hướng như thế nào?)
 •         Marketplace analytics: How well are we using digital media now? (Làm thế nào sử dụng hiệu quả các công cụ digital media)
 •         Objective setting: Which goals and KPIs should we use? (Sử dụng các chỉ số KPIs nào và mục tiêu là gì?)
 •         Strategy: How can we achieve our goals (Làm thế nào đạt được mục tiêu đặt ra?)
 •         Tactics: Which digital marketing activities do we optimise? (Cần tối ưu hoạt động Digital Marketing nào?)
quy-trinh-digital-marketing-02

Nếu bạn thấy RACE Framework phức tạp, bạn có thể dùng mô hình AISAS do Dentsu đề xuất. Từ những hành vi người dùng Internet cơ bản như Attention, Interest, Search, Action, Share bạn có thể đưa ra Strategy và Tactics phù hợp với mục tiêu của bạn
quy-trinh-digital-marketing-03
Lưu ý với các bạn là để lên được một kế hoạch Digital Marketing hoàn hảo, ngoài việc sử dụng quy trình thì bạn cần phải nắm vững hầu như tất cả các công cụ cơ bản của Digital Marketing. Việc nắm vững công cụ sẽ giúp các bạn có được sư linh động khi áp dụng các quy trình trên vào thực tế Doanh nghiệp của bạn. 

Chúc các bạn có thể tự lên được một bản kế hoạch Digital Marketing thật hoàn hảo.

8 nhận xét: